Seniorer længere på arbejdsmarkedet

Seniorer opfordres til at blive længere på arbejdsmarkedet

Seniorer længere på arbejdsmarkedet “Et par år ekstra gør en forskel”. Formålet med Beskæftigelsesministeriets informations- og holdningskampagne var at gøre op med den holdning, at man automatisk tænker på sin tilbagetrækning og sin tredje alder, når man passerer de halvtreds. På lang sigt skulle det gerne betyde, at flere seniorer bliver længere på arbejdsmarkedet.

Få dig et langt seniorarbejdsliv. Læs de 20 anbefalinger, tænketanken har anbefalet til regeringen så vilkår og arbejdslivet kan forlænges for vores seniorer.

Kampagnen satte fokus på fordelene ved, at flere bliver et par år længere på arbejdsmarkedet. For den enkelte senior, for virksomhederne og for samfundet som helhed.

Kampagnen lagde derfor op til, at arbejdstagere, seniorer og organisationer tænker i senioraftaler. Senioraftaler blev i kampagnen markedsført som en mulighed for gradvis tilbagetrækning og som et alternativ til at gå på efterløn eller tidlig pension. 

En senioraftale er en helt individuel aftale mellem en arbejdsgiver og en senior om arbejdsvilkår, der er anderledes end standard. Det kan være alt lige fra en ugentlig fridag til andre opgaver og jobfunktioner. Præcis dét, der skal til, for at den enkelte lønmodtager vælger at blive et par år ekstra på arbejdsmarkedet. Naturligvis inden for de rammer, der allerede gælder på virksomheden.

Fasthold Seniorer længere på arbejdsmarkedet

Bliv et par år ekstra på arbejdsmarkedet

Alt for mange danskerer trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet og vil nyde deres otium, når de er omkring 60 år. Det er for tidligt hvis du spørger os. Danmark får nemlig brug for alle hænder og hoveder, for arbejdsstyrken mindre, de erhvervsaktive bliver færre. Der kommer flere og flere ældre og færre yngre arbejdsaktive til at løfte vores samfund.

Danskerene lever heldigvis længere. Om blot 25 år bliver vores liv fire år længere end i dag, siger prognoserne. Det kræver, at Danskerene arbejder lidt længere end i dag, hvor de gerne vil på pension som 60 årige. Hvis Danmark vil have samme levestandard, så må vi blive på arbejdsmarked længere.

Danskerene har indrettet os alt for meget på et enten-eller. Enten at være på arbejde eller at holde fri. Vi behøver ikke at forlade arbejdsmarkedet fra den ene dag til den anden. Arbejdsmarked og Danskeren kan godt få både-og. Det kræver omstilling og en ændret indstilling. Vi skal have Seniorer længere på arbejdsmarkedet og det skal alle indstille sig på.

En senioraftale er et godt alternativ til efterløn eller tidlig pension.

Artiklen er opdateret marts 2020

Læs om seniortiden