FAQ Senioraftale

FAQ Senioraftale

FAQ Senioraftale her finder du alle de svar du måtte sidde med i forbindelse med overgangen på arbejdsmarked.

Hvordan kommer jeg videre?

Er du en seniormedarbejder – eller kommende seniormedarbejder? Og ønsker du en senioraftale, så tal med din arbejdsgiver. En senioraftale er en aftale mellem din arbejdsgiver og dig, som begge får noget af ud af. Hvis du vil have et godt råd til, hvordan du kommer i gang, kan du evt. snakke med din fagforening eller tillidsmand først.

Hvad var formålet med kampagnen?

Formålet med kampagnen var på kort sigt at skabe opmærksomhed om og kendskab til problemstillingen. På langt sigt er formålet at gøre op med den holdning, at man automatisk tænker på tilbagetrækning og “sin tredje alder”, når man passerer de halvtreds.

Hvad er en senioraftale?

En senioraftale er en helt individuel aftale mellem en arbejdsgiver og en senior om arbejdsvilkår, der er anderledes end standard. Det kan være alt lige fra en ugentlig fridag til nye opgaver og jobfunktioner.

Hvad kan en senioraftale indeholde?

  • Arbejdstid: Fleksibilitet og/eller nedsat arbejdstid er vigtige forhold, hvis folk skal blive længere på arbejdsmarkedet. Det er dét, der giver tid og overskud til livet uden for arbejdslivet,
  • Arbejdsopgaver: Her kan tænkes både udvikling og nedtrapning, alt efter behov. Der kan være tale om nye udfordringer eller færre eller mindre belastende opgaver,
  • Ansvarsområder: Også her kan det være nye ansvarsområder eller nedtrapning af ansvar,
  • Uddannelse: Det er vigtigt at sikre, at også ældre medarbejderes kompetencer vedligeholdes og opdateres,
  • Ansættelsesform: I nogle tilfælde kan en senior ønske en mere fleksibel ansættelsesform, fx projekt- eller deltidsansættelse.

Hvornår er man senior?

Der er ingen faste grænser for, hvornår man er senior. Men når det drejer sig om et alternativ til tidlig tilbagetrækning, taler vi om medarbejdere over 60 år.

Skal vi så arbejde hele livet igennem?

Kun den enkelte kan svare på det. Men i hvert fald kun så længe, den enkelte og virksomheden har gavn og glæde af det. Pointen er, at et par år ekstra gør en forskel.

Hvilke faggrupper har især mulighed for at indgå senioraftaler?

Vi skal have alle danskere til at se muligheder for at blive på arbejdsmarkedet. Det gælder både seniorerne selv og virksomhederne, som skal holde fast i dem.

FAQ Senioraftale

Læs om love og regler
retsinfo