Privatlivspolitik

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Niipit IVS
Østergade 10
6500 Vojens

CVR-nummer: 36491191
E-mail:  support@niipit.dk
Telefon: +45 25216199

Herefter kaldet “Niipit”.

2. Beskrivelse af behandlingen

Formål 1

Tilmelding og administration af din Niipit konto.

Her oplyser du et selvvalgt brugernav, dit for og efternavn samt din mailadresse og en selvvalgt kode. Disse oplysninger bruges til login.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

a)    Almindelige personoplysninger:

Navn*, adresse*, postnummer*, by*,  e-mail*, telefonnummer*.
*= obligatoriske oplysninger, som skal udfyldes af dig ved køb via Niipit

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • GDPR artikel 6.1.b
Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.
Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

 • Oplysninger som du har indtastet opbevares lige så længe du har en konto hos Niipit.
 • Når du sletter din konto slettes alle dine indtastede oplysninger ligeledes.
 • Oplysninger om dine transaktioner opbevares i 5 år plus indeværende år i overensstemmelse med Bogføringslovens krav.

Formål 2

Tilmelding og administration af din Niipit Erhverv konto.

Her oplyser du et selvvalgt brugernav, dit for og efternavn samt din mailadresse og en selvvalgt kode. Disse oplysninger bruges til login.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

a)    Almindelige personoplysninger:

Navn*, adresse*, postnummer*, by*,  e-mail*, telefonnummer*.
*= obligatoriske oplysninger, som skal udfyldes af dig ved indgåelse af samarbejde med Niipit

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • GDPR artikel 6.1.b
Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Kunder, leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.
Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

 • Oplysninger som du har indtastet opbevares lige så længe du har en konto hos Niipit.
 • Når du sletter din konto slettes alle dine indtastede oplysninger ligeledes.
 • Oplysninger om dine transaktioner opbevares i 5 år plus indeværende år i overensstemmelse med Bogføringslovens krav.

Formål 3

Betaling

Alt betaling foregår via Pensppay / Quickpay så vi modtager / opbevare INGEN oplysninger i den forbindelse.

Formål #5

Tilmelding til nyhedsbrev

Nyhedsbreve: Administration af nyhedsbreve:

Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder, herunder ved fremsendelse af nyhedsbreve.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

a)    Almindelige personoplysninger:

 • Navn*, e-mail*, telefonnummer.
Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig.
Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • GDPR artikel 6.1.a (Samtykke).
Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

Oplysninger deles ikke.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

 • Op til 2 år efter din tilbagekaldelse af samtykket til Nyhedsbrevet.

Formål 6

Øvrige henvendelser til Niipit

a)    Behandling af henvendelser til Niipit´s support.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

a)    Almindelige personoplysninger:

Navn, e-mail, telefonnummer samt øvrige oplysninger, som din henvendelse måtte vedrøre.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig.
Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

 • Op til 3 måneder fra den endelige besvarelse af henvendelsen.
 • Henvendelser der vedrører din Niipit konto slettes senest 3 år efter afslutningen af kundeforholdet.
 • Henvendelser vedrørende indsigelser mod betalinger opbevares i 5 år plus indeværende år i overensstemmelse med Bogføringslovens krav.

3. Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Vi overføre ikke nogle oplysninger udenfor EU / EØS.

4. Pligtmæssig information

Oplysningerne markeret med * er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, kan der ikke oprettes en Niipit konto.

5. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at ændre i afgivne kortoplysninger, kan dette ske via hjemmeside.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

(1)    Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte support@niipit.dk eller tlf. +45 25 21 61 99.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Senest opdateret:  24. maj 2018