Lever du efter gamle programmer der holder dig fast i fortiden eller er du rent faktisk tilstede i dit liv?

Drømmer du om at have et arbejde, som du er passioneret og succesfuld ved? Et romantisk, lidenskabeligt forhold fyldt med nærhed og fantastiske oplevelser ? Et sundt liv hvor du er slank, smidig, stærk, vital og fyldt med energi? Eller…?

Men er virkeligheden bare langt fra drømmen?

Så er det nok fordi du ikke er tilstede i dit eget liv, men lever dit liv efter gamle programmer der holder dig fast i fortiden. Det lyder måske mærkeligt, men rent faktisk er det sådan at du ikke oplever verden som den virkelig er. I stedet ser du den gennem et filter som består af dine tidligere erfaringer og overbevisninger. Så alt det, du oplever værende sandt, er ikke sandt – bare din oplevelse af verden. Hvad mener jeg så med det? Dit hjerne består af minder om din fortid, som den gentager igen og igen. Dermed får den dig til at gentage de samme tanker, følelser og handlinger igen og igen. Tror du mig ikke? Så tag et kig på din dag i dag, og se hvordan den adskiller sig fra dine andre dage? Hvad har du gjort anderledes i dag, som du ikke har gjort før, for at nå dine drømme? Hvis du er som størstedelen af befolkningen, vil dit svar være, at du ikke har gjort noget anderledes. Du har altså mistet din frie vilje til de programmer din hjerne kører.

Men hvor kommer så de programmer fra og hvordan om-programmerer du din computer?

De første syv år af vores liv er vores hjerne som en svamp, der suger alt til sig, uden at vurdere det. Dette sker, fordi barnet ingen erfaringer har. Barnet er derfor ikke i stand til vurderer det som værende godt eller skidt, rigtig eller forkert. Dette er smart, fordi barnets hjerne dermed bliver programmeret til det samfund det er blevet født ind i, så barnet kan tilpasse sig. Derfor har adfærden og tankemønstre hos de personer barnet omgiver sig med, stor betydning for hvilke programmer der bliver kørt sidenhen. Disse programmer bliver vores ubevidste tanker , som er dem vi handler ud fra ca. 95% af tiden. Sagt med andre ord så bliver mange af de overbevisninger vores forældre havde bliver nedarvet til os. Og vi giver dem videre til vores børn. Sammen med de erfaringer vi har gør os, bliver det det filter, vi kommer til at se verden med. Det er altså meget forskelligt hvordan vi oplever verden og de mulighed vi har, for at opnå det vi gerne vil. Vores hjerne frasorterer nemlig alle de informationer der ikke passer ind i vores program, for på den måde kan vi føle os trygge, men ikke nødvendigvis lykkelige. Vores ubevidste tanker påvirker også i høj grad hvilke af vores gener der bliver aktiveret, og dermed om vi bliver syge, overvægtige osv.

Så er vi bare ofre vores egen hjerne?

Det korte svar er: Det behøver vi ikke at være. Men mange ændre sig ikke, fordi de ikke er klar over, at de kører nogle programmer. De tror at det bare er sådan tingene er, eller bare er sådan de er. De fleste mennesker ændre sig først, når de oplever en stor krise. Sådan behøver det ikke at være, du kan også vælge at ændre dine programmer gennem bevidst personlig udvikling. Det handler ikke om at analyserer og vurderer alt, for jo mere du prøver at kontrollerer alting, jo mere du dømmer dig selv, jo mere vil dine programmer kører, og jo mindre chance har du for at kunne om-programmere dem. I stedet handler det om, at nærme sig dit ubevidste sind, ved at accepterer alt det der er lige nu som værende perfekt – ikke godt eller dårligt, undlad helt at vurdere det. Bare observer det og accepter det. Meditation kan for mange være en hjælp her.

Teknikker vi kan bruge til at om-programmere vores hjerne med

Meditation ændre nemlig vores hjerne, herunder vores selvopfattelse på kun 8 uger. Dette sker fordi tætheden i hippocampus øges under meditation. Hippocampus er det område i hjernen, der har indflydelse på vores indlæring, hukommelse, medfølelse og fordybelse. Samtidig reduceres tætheden i det område af hjernen der kaldes amygdala. Dermed reducere vores oplevelse af stress og angst. Når vi tillader os at fordybe os, når vi nedsætter vores tankemylder, bliver vi bedre i stand til at høre hvad vi selv tænker. Dermed begynder vi også at stille spørgsmål ved nogle af vores tanker/overbevisninger, og så kan vi også ændre dem. Nogle bruger guidet meditationer for at hjælpe til at ændre deres overbevisninger. Body Calm er en anden måde som minder en del om meditation. Her arbejder man samtidig med affirmationer, for at ændre uhensigtsmæssig overbevisninger. Hypnose og Mentaltræning arbejder mere fokuseret på at omprogrammere vores hjerne. Mentaltræning er bevist træning af forskellige færdigheder fx. at kunne bevare fokus i pressede situationer, hjælpe os med at overskue en travl hverdag, eller blive bedre til at præstere på forskellige områder. Uanset hvilke form vi benytter os af, har vi brug først brug for at blive bevidste om vores overbevisninger. Bevidsthed medføre, at vi får et valg til at ændre vores overbevisninger, men det kræver tilstedeværelse i vores eget liv.

Så når vi nu kan – hvorfor gør vi det så ikke?

Når det nu er muligt at ændre sine tanker, overbevisninger, vores krop og vores bevisthed hvorfor er der så ikke flere der gør det? Fordi det er lettere at lade være. Fordi det kræver at vi går ind i ukendt land. Og vi vil heller blive i det kendte og trygge, også selvom vi har det elendigt. Vi vil hellere have et middelmådigt liv vi kender, end at træde ud over kanten for at opnå alle vores drømme og udleve vores fulde potentiale. Og vores ubehag, det dulmer vi med mad, alkohol, computerspil og andre ting der tager fokus væk fra vores sjæls ønske om at vokse. Faktisk er langt størstedelen af mennesker slet ikke er bevidste om, at de kunne opnå så meget mere som menneske og med deres liv. Den bevisthed kommer først når vi træder ind i nærværet og er til stede i vores eget liv.

Hvordan kan jeg få hjælp til at komme igang?

Du kan vælge en af de mange selvudviklingsprogrammer der bliver udbudt rundt omkring, få hjælp hos en coach eller komme med på Frihed til at være dig som er et forløb der varer 13 mdr. og hvor der både er undervisning, meditation, mentaltræning og coaching og hvor der er fokus på alle områder af dit liv og finde ind til det du er passioneret omkring og der hvor dit sjæl ønsker at vokse og udvikle sig.

For yderligere information kontakt Viktoria på mail : Viktoria.houmann@gmail.com