Handelsbetingelser for bloggere på Niipit

Niipit IVS
Østergade 10,1
6500 Vojens
TLF: 25216199
CVR: 36491191

Generelt

Niipit stiller et abonnement baseret online bloggertjeneste til rådighed på www.niipit.dk. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Niipit.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Niipit og én fysisk person (herefter “Bloggeren”) vedrørende bloggertjenesten (herefter “Tjenesten”). Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med Niipit vedrørende Tjenesten.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Bloggeren og Niipit.

For at få adgang til Tjenesten, skal Bloggeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

Ydelsens omfang

Tjenesten giver Bloggeren adgang til Niipit’s tjenester bestemt ved bestilling.

Adgang til tjenesten

Alle kan se og læse blogopslag. For at kunne lave anmeldelser, kommenterer og blogge skal brugeren registrere en brugerkonto på www.niipit.dk og tilkøbe adgang til ovenstående ydelser.

Registrering og brugeradgang

Bloggeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Bloggeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal Bloggeren angive et brugernavn, eget for og efternavn, vejnavn, post nummer og by, email samt vælge hvilken type konto bloggeren er int i at oprette og et password (herefter “Login Oplysninger”). Bloggerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre.

Bloggeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Bloggeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto. Bloggeren kan risikerer permanent udelukkelse fra Niipit hvis andre får lov at logge ind med Bloggerens loginoplysninger.

Hvis Bloggeren får mistanke om ulovlig brug af Bloggerens Login Oplysninger, skal Bloggeren omgående underrette Niipit samt ændre sit password.

Gebyrer og Betaling

Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden.

Betaling for Tjenesten / abonnementet sker forud hver måned/3 måneder/6 måneder eller 12 måneder, som bloggeren har bestilt.

Bloggeren skal udføre betalingen for Tjenesten / abonnementet via de af Niipit tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Bloggeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel. Hvis betalingen ikke kan gennemføres sættes tjenesten offline til betalingen er gennemført.

Tilpasninger og ændringer

Niipit forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Bloggeren senest tredive (30) dage inden bindingsperiodens udløb. I tilfælde af sådanne ændringer er Bloggeren berettiget til at opsige Tjenesten / abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Bloggeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Bloggeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Bloggeren.

Opsigelse af Tjenesten / abonnement

Opsigelse af Tjenesten kan ske ved udgang af bindings-perioden. varslet skal gives senest 1 måned før udløb af bindingsperioden. For at opsige sin aftale skal man bruge det, angivede link på sin brugerkonto.

Betaling

Niipit modtager online betalinger med Visa, Visa Elecktron, Mastercard, Maestro

Betaling vil først blive trukket på din konto, når Bloggen er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

Niipit benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Niipit’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Fortrydelsesret

Der gives ingen dages returret på blog købt på hjemmesiden da det er en platform der oprettes specielt ud fra hver enkelt private / virksomheds ønske.

Reklamationsret

Der er ingen reklamationsret på blogs da de oprettes ud fra hver enkelt ønske.

Bloggerens forpligtelser når der blogges på Niipit.dk

Bloggeren er ansvarlig for alle tekster, billeder, video, kommentare og andet indhold der uploades til Niipit Bloggeren forpligter sig til at have de nødvendige copyrights samt at holde Niipit skadesløs.
Mængden af tekster, billeder, videoer og andet der offentliggøres på Niipit er så stor at vi umuligt kan overvåge alle aktiviteter. Niipit er ikke ansvarlig for det indhold bloggeren offentliggør. Niipit kontrollerer ikke alt indhold. Ved brugen af blogområder på Niipit accepterer du at Niipit uden nærmere begrundelse kan fjerne enhverform for indhold der er offentliggjort på Niipit Blog-admin har den fulde ret til at fjerne indhold der strider mod gældende regler. Ved gentagene overtrædelser og fjernelse af indhold samt advarsler udelukkes bloggeren fra Niipit Ulovlige handlinger bliver politianmeldt.
Når du uploader tekster, billeder, videoer og andet, indestår du for:
– du har alle nødvendige rettigheder til det uploadede.
– du har retten til at bruge det uploadede, som vores betingelserne beskriver.
– du leverer kun informationer der er sande, nøjagtige, fyldstgørende og overtrøder hverken lovgivningen eller vores betingelser.
– indholdet vil ikke skade nogle personer eller grupper af personer.
– alt du uploader sker vederlagsfrit og til fri benyttelse for Niipit
– alt du uploader tillader du at Niipit må benytte, henvise til samt gengive uden forudgående tilladelse.
– ligeledes må Niipits samarbejdspartnere mod skriftlig forudgående aftale med Niipit ligeledes bruge dit uploadede materiale.
– Alt hvad du sender via e-mail, uploader til Niipit både hvad angår tekster, video, billeder, ideer vil ikke blive behandlet som fortroligt eller ophavsretligt beskyttet.

Regler for indholdet du uploader:

Du skal altid overholde gældende dansk lovgivning.
Du må aldrig uploade, e-maile følgende indhold:
– der er ulovligt, pornografisk, truende, chikanerende, afpressende, skadeligt, æreskrænkende, nedsættende, injurierende, nøgenbilleder, hverken helt eller delvist topløse billeder. Ej heller materiale der kan krænde andres privatliv eller skade mindreårige.
– det er ulovligt at krænke, fornedre, intimiderer, være hadefuld over for personer, eller grupper af personer på baggrund af deres religion, race, etnicitet, alder, køn, seksuelle orientering, handikap.
– det er ulovligt at udgive sig for at være en anden person end dig selv.
– det er ulovligt at identificerer oplysninger om en anden person uden dennes udtrykkelige tilladelse.
– det er ulovligt at vildlede, misinformerer, skrive usande ting, forsøge på falske forudsætninger at lokke læsere ind på andre hjemmesider.
– det er ulovligt at krænke et patent, copyright, varemærke, forretningshemmeligheder eller andre former for rettigheder, med mindre du har lovgivningsmæssig eller skriftelig kontraktlig tilladelse til offentliggøre.
– det er ulovligt at henvise brugerer til links til andre web-tjenester, spam, nigeriamail, junckmail, kædebreve, pyramidespil, samt lave annoncer der ikke er aftalt skrifteligt med Niipit.
– det er ulovligt at lave uopfordret reklame der indeholder kundehvervning.
– det er ulovligt at sende e-mails ud til brugere der ikke først har givet forudgående tilladelse
– det er ulovligt at forhindre nyhedsbrevs modtagere i at framelde sig nyhedsbrevet i den udsendte mail.
– det er ulovligt at sende mails ud til brugere der indeholder kommercielle tjenester eller hjemmesider, som brugeren IKKE har givet udtrykkelig tilladelse til at modtage.
– det er ulovligt at lave annoncer på Niipit og i e-mails der tilbyder en ulovlig tjeneste eller produkt.
– det er ulovligt at lave indhold på Niipit eller sende e-mails ud der indeholder virus, eller anden computer, tablet, tlf kode, filer, programmer, der har til formål at skade, afbryde, ødelægge eller begrænse brugen af software, hardeare eller telekommunikationsudstyr.
– det er ulovligt at sende store mængder af meddelselser ud der forstyrre den normale flow af informationer på Niipit eller på anden måde forhindre /hæmmer brugerers mulighed for at benytte Niipit
– det er ulovligt at manipulerer eller fordreje overskrifter der skjuler afsenderen af indholdet.
– det er ulovligt at kontakte personer der har frabedt sig kontakt.
– det er ulovligt at generer, forfølge eller stalke personer.
– det er ulovligt at indsamle personlige informationer med henblik på ulovlige eller kommercielle formål.
– det er ulovligt at bruge spiders, crawlere, automatiske metoder, scripts, data mining, eller andet til at downloade eller uploade data til Niipit
– det er ulovligt at lave gentagende upload af samme eller lignende indhold eller irrelevant indhold, eller på anden måde belaste vores infrastruktur med uforholdsmæssige eller urimelig store datamængder.
– det er ulovligt at deltage i enhver aktivitet der forsøger at opnå uautoriseret adgang til vores system, vores netværk, at forstyrre, forringe eller belaste Niipit’s tjeneste.
– det er ulovligt at oprette indsamlinger, uanset om de er af privat karakter, offentlig karakter eller for en forening. Hvis en indsamling skal kunne oprettes på Niipit så skal den være godkendt af indsamlingsnævnet. og dokumentation skal indsendes til Niipit FØR indsamlingen startes. Når Niipit har bekræftet at indsamlingen er godkendt så vil du modtage en skriftlig bekræftelse på dette.
– det er ulovligt at bryde ophavsretsloven.
Ophavsretslig beskyttelse
– som udgangspunkt så er alt hvad du ser og læser på Niipit beskyttet af ophavsret, medmindre der TYDELIGT er angivet andet. Derfor må kun den retmæssige ejer af materialet bruge dette og offentliggøre disse. Enhver uberettiget brug af tekster, billeder, videoer kan krænke ophavsretslovgivningen og kan medføre bøde.

Brug af Niipit.dk er for egen risiko.

Niipit garanterer ikke for indholdet på hjemmesiden er korrekt. Og påtager sig intet erstatningsansvar for fejl og udeladelser i indholdet på Niipit
Bloggeren benytter Niipit på egen risiko, Hverken Niipit eller blog-admin er ansvarlig eller erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte, hændelige eller følge skader der måtte opstå efter brugen af Niipit
Niipit er ligeledes ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for virus der inficerer dit udstyr eller skader der måtte ske på grund af din brug af Niipit, skader der måtte ske pga eventuelle downloading af tekster, billeder, videoer, lyd eller andet materiale der hentes ned til din enhed.
Niipit er ikke ansvarlig for indholdet på sider der linkes ud til fra bloggerene. Hvis du klikker på links fra Niipit der føre dig ud på andre hjemmesider så sker det på egen risiko. Dette gælder ALLE links.
Niipit fralægger sig enhver udtrykkelig eller underforstået garanti for så vidt angår lovligheden, korrektheden, gyldigheden eller pålideligheden af alt indhold af andre hjemmesider. Niipit fralægger sig ligeledes ethvert ansvar for tab, skade, krav, erstatningsansvar af enhver art som resultat af tredjemands hjemmesider eller indholdet deraf, som er direkte eller indirekte linket til fra Niipit.

Kunde- & Privatlivspolitik.

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Niipit, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Niipit og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte samt adminstratorer for niipit har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Niipit er: Niipit

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos niipit har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til support@niipit.dk.

Cookies

På www.niipit.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Ryd Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik

Vi bruger en log-statistik på www.niipit.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Niipit’s hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder

Klager over virtuelle produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Ved klage skal vores email adresse angives: support@niipit.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.