Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Det Bevidste Valg

Vilkår og betingelser

10 ugers coachingforløb udbydes af

Det Bevidste Valg v. Anja Busse Torsbakke

Teglværksvangen 3

DK-4540 Fårevejle

Email: atorsbakke@det-bevidste-valg.com

Telefon: 31 20 33 33

Forløbet indeholder 10 intensive coaching-sessioner, 8 meditationer, indholdet og rækkefølge tilpasses den enkelte klient.

Bindende tilmelding og betaling

Du tilmelder dig “10 ugers coachingforløb”, ved at udfylde tilsendte tilmeldingsformular, og betaler for forløbet enten på én gang eller ved at betale den første rate (hvis du vælger at betale forløbet i rater). Forløbet kan, efter aftale, betales i 2 rater, mod et tillægsgebyr på kr. 250,- pr. rate.

Ved tilmeldingen accepterer du, at vilkår og betingelser i dette dokument er gældende for aftalen.

Tilmeldingen er bindende. Det betyder, at betalingen for forløbet ikke refunderes. Hvis du har valgt at betale forløbet i rater, er du stadig forpligtet til at betale det fulde beløb for forløbet, også hvis du ikke fuldfører forløbet.

Hvis en rate ikke betales rettidigt tillægges et rykkergebyr på kr. 100. Hvis der herefter stadig ikke sker betaling som aftalt, forfalder det fulde beløb til betaling straks.

Aflysning af session

Aflysning af en coaching-session skal ske senest 24 timer før. Hvis du aflyser en aftalt session for sent, tæller den som én af de ti sessioner, der indgår i forløbet, også selvom du ikke kan modtage sessionen på det aftalte tidspunkt.

Det Bevidste Valg har ret til at aflyse en aftalt session som følge af sygdom hos coachen eller andre uforudsete hændelser. I så tilfælde vil der hurtigst muligt blive aftalt en erstatningssession.

Lægelig behandling

Det understreges, at “10 ugers coachingforløb” ikke er et forløb, der kan udrede eller diagnosticere psykisk sygdom.

Hvis du får brug for lægelig behandling, mens du deltager i forløbet, er du derfor forpligtet til selv at opsøge denne hjælp uden for Det Bevidste Valg.

Ordensregler og fortrolighed

Når du deltager i “10 ugers coachingforløb” hos Det Bevidste Valg, forpligter du dig til at omgås medarbejdere hos Det Bevidste Valg respektfuldt og professionelt.

Overholdes ordensreglerne ikke, vil det kunne medføre ophævelse af forløbet. I så fald vil du stadig være forpligtet til at betale et evt. restbeløb, hvis du har valgt at betale forløbet i rater.

Det Bevidste Valg forpligter sig til at behandle oplysninger om job, forretning eller personlige anliggender, der ikke er almindelig kendt i offentligheden, fortroligt. Det Bevidste Valg videregiver eller bruger ikke fortrolige oplysninger, som du har givet under samtaler, coachingsessioner eller på anden vis, uden dit samtykke.

Ophavsret

Det Bevidste Valg har alle rettigheder over de produkter og materialer, der er udarbejdet af Det Bevidste Valg, og som du får stillet til rådighed i forbindelse med “10 ugers coachingforløbet”.

Når du tilmelder dig forløbet får du brugsret til Det Bevidste Valg’ produkter og materiale. Brugsretten er personlig og gælder kun til eget privatbrug. Det betyder, at produkter og materiale ikke må kopieres, videregives, eller på anden måde udbredes, hverken elektronisk eller på anden vis, uden forudgående skriftligt samtykke fra Det Bevidste Valg. Produkter og materialer må heller ikke videresælges til tredjemand eller udnyttes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Det Bevidste Valg virksomhed.

Uenighed og uoverensstemmelser

Hvis der skulle opstå uenighed mellem dig og Det Bevidste Valg under forløbet, er parterne enige om, at ingen af dem engagerer sig i nogen adfærd eller kommunikation, offentlig eller privat, der har til formål at nedgøre eller skade den anden part.